Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reisefradrag

Det foreslås å heve det nedre grensebeløpet for fradrag for arbeidsreiser fra 8 800 kroner i 2001 til 9 200 kroner i 2002.

Se nærmere Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - Lovendringer kapittel 2.