Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reiseliv (Kap 937 Reiselivstiltak)

I Statsbudsjettet for 2002 foreslår Regjeringen Stoltenberg at det bevilges 117,5 millioner kroner til Norges Turistråd. Sammen med en betydelig egenfinansiering fra reiselivsnæringen skal tilskuddet benyttes til internasjonal markedsføring av Norge som reisemål.

Stortinget har bedt Regjeringen legge fram en femårig opptrappingsplan for merkevarebygging av Norge som reisemål. Dette er i tråd med anbefalingene i St.meld. nr. 15 (1999-2000) Lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer og Selnesutvalgets rapport, om at tilskuddet til Norges Turistråd i større grad bør innrettes mot overordnet profilering og merkevarebygging av Norge som reisemål. For 2002 legger Regjeringen opp til at 15 millioner kroner av den foreslåtte økningen på 18 millioner kroner øremerkes merkevarebygging av Norge som reisemål.