Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Renter

Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken, blant annet rentesettingen. Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 7 prosent siden september i fjor etter å ha satt opp renten med til sammen 1,5 prosentpoeng gjennom 2000. Tremåneders pengemarkedsrente har holdt seg nokså stabil på rundt 7,4 prosent i denne perioden.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 kapittel 2.3.2