Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurskontroll og havbruksforvalting

Budsjettet til Fiskeridirektoratet er styrket med 32,5 millioner kroner for å øke ressurskontrollen og styrke havbruksforvaltningen, her under trygg sjømat. Tiltakene Regjeringen Stoltenberg går inn for følger opp redegjørelsene fiskeriministeren holdt i Stortinget tidligere i år om havbrukspolitikken og om ulovligheter, kontroll og tiltak i fiskerinæringen.

Se nærmere Pressemelding om ressurskontroll, trygg sjømat og havbruksforvalting