Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rikspolitikere

Det foreslås å åpne for at rikspolitikere fra Finnmark og Nord-Troms kan frasi seg de skattemessige fordeler ved å være registrert som bosatt i dette området.

Se nærmere Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - Lovendringer, kapittel 19.