Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Særskilte samarbeidsland

Denne kategorien samarbeidsland vil i Afrika omfatte Etiopia og Eritrea (Afrikas Horn), Angola, Botswana, Sør-Afrika og Zimbabwe (det sørlige Afrika), Mali, Niger og Nigeria (Vest-Afrika). Særskilte samarbeidsland i Asia vil omfatte Bhutan, India, Indonesia, Kina, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam og Øst-Timor. For Mellom-Amerika foreslås Guatemala og Nicaragua, og i Midtøsten Det palestinske området.

For gruppen særskilte samarbeidsland vil innsatsen i større grad innrettes mot prioriterte satsingsområder, og særlige regionale og subregionale utfordringer. Det legges blant annet vekt på følgende tematiske utfordringer:

  • høyt profilerte satsingsområder i norsk utviklingspolitikk slik som aids, helse, utdanning og fremme av godt styresett
  • støtte til konfliktforebygging, fredstiltak og gjenoppbygging etter konflikt
  • tema og land hvor Norge og de aktuelle land har særlige forutsetninger og felles interesser, slik som f.eks. innenfor energi og næringsutvikling
  • potensialet for et sterkt bilateralt samarbeid i globale prosesser, f.eks. på miljø- og helseområdet

Samarbeid med land som spiller en viktig, regional rolle vil også stå sentralt i vurderingene.