Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sikkerhetsrådet

Krig og væpnet konflikt preger mange fattige land, særlig i Afrika. Norges medlemskap i FNs Sikkerhetsråd er begrunnet i et ønske om å bidra til internasjonal fred, sikkerhet og utvikling. Regjeringen Stoltenberg vil gjennom økte bevilgninger til freds- og forsoningstiltak arbeide for å styrke FNs evne til å planlegge og gjennomføre fredsbevarende operasjoner, samt bidra til at

Sikkerhetsrådets oppmerksomhet rettes mer mot de utfordringene som spesielt det afrikanske kontinent står overfor. Dyptgående og grunnleggende konflikter kan ikke bare løses gjennom fredsprosesser hvor politiske ledere deltar. Regjeringen vil supplere sin innsats gjennom FN med støtte til ulike dialogtiltak som inkluderer representanter for det sivile samfunn, enten for å bane vei for fredsprosesser på høyt politisk nivå eller for å supplere disse.