Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøsikkerhet (miljø)

Regjeringen Stoltenberg vil bruke 70 millioner kroner ekstra på å bedre sikkerheten og beredskapen langs kysten. Pengene skal gå over flere departementers budsjett. Miljøverndepartementet vil prioritere 20 millioner kroner til å bedre sjøkartleggingen og 15 millioner kroner til oljevernberedskapen. Regjeringen vil etablere en helhetlig og styrket miljøvernpolitikk for hav-og kystområdene og fremme en melding til Stortinget i løpet av vinteren.

Elektronisk sjøkartlegging er planlagt fullført innen 2006. Det er inngått en del kontrakter med private firmaer for produksjon av kartene. Dette innebærer at kysten skal være kartlagt fra svenskegrensen til og med Trøndelag i løpet av 2003, og at hele kyststripen vil være kartlagt i løpet av 2006. De viktigste farledene vil bli tatt først. Det foreslås å bevilge 20 millioner kroner til å starte etableringen av Automatic Identification System (AIS) og 5 millioner til økt satsing på merking av hurtigbåtleder.

I tillegg foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til landkartlegging med 8 millioner kroner.

Under Fiskeridepartementets ansvarsområde foreslås det 20 millioner kroner for å starte etableringen av Automatisk identifikasjonssystem (AIS) for handelsflåten og 5 millioner kroner til økt satsing på merking av hurtigbåtleder. Bevilgningen til Redningsselskapet videreføres på dagens nivå.

Miljøverndepartementet,

Regjeringens handlingsplan for økt sikkerhet og beredskap langs kysten

Se også pressemelding, Sterk forskningssatsing i Fiskeridepartementets budsjett