Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skolebøker

Regjeringen Stoltenberg tar sikte på å gjøre alle læremidler i videregående opplæring gratis innen skolestart høsten 2003. Dette målet vil en nå, både ved å videreføre det øremerkede tilskuddet på drøyt 100 millioner kroner til en ordning for utlån av læremidler, og ved å satse mer på utvikling av digitale læremidler på nett. Bevilgningene til læremidler i videregående skole har allerede ført til at de utgiftene elevene har til innkjøp av læremidler er redusert.

Se nærmere Pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet (Rammetilskuddet for kommunene)