Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statlig eierskap

Landets sterke finansielle stilling gjør at den norske stat i lang tid vil være en betydelig eier i norsk næringsliv. Det er viktig, både for bedriftene selv og for å ivareta statens verdier at departementet får utøve eierrollen på en effektiv måte. Departementet må opptre effektivt, kunne dele forretningsmessige mål og samarbeide om å utvikle alle aksjonærenes verdier i selskapet.

Omstillingshastigheten øker. Dette betyr at bedrifter i økende grad må foreta raske disposisjoner som krever eiernes medvirkning. Dette skaper særlige utfordringer for staten som eier. På grunnlag av Grunnlovens § 19 og Dok nr 7 for 1972-73, jf. Innst S nr 277 for 1976-77, er det en konstitusjonell praksis at Stortinget må forelegges og treffe vedtak når det gjelder beslutninger som i vesentlig grad vil endre statens eierengasjement.