Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statoil ASA- statens utbyttepolitikk

Som heleid statlig selskap var statens utbyttepolitikk overfor Statoil at utbyttet det enkelte år skulle tilsvare 50 prosent av konsernets resultat etter skatt. Statoil er i dag et allmennaksjeselskap hvor staten eier om lag 81,8 prosent av aksjene og private investorer og institusjoner eier om lag 18,2 prosent. I budsjettet for 2002 legges det foreløpig til grunn hva som ble utbetalt i utbytte i 2001 for regnskapsåret 2000, 5 668 millioner kroner, justert i henhold til statens nåværende eierandel på 81,8 prosent, avrundet til 4 600 millioner kroner. Det understrekes at dette ikke er et forventningsrettet estimat, men en teknisk framskrivning. Vedtak om eventuelt utbytte fattes i ordinær generalforsamling våren 2002.