Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statsgjeld

Statens låneopptak er knyttet til utlån gjennom statsbanksystemet, hensyn til de innenlandske finansmarkedene og til den innenlandske likviditetsstyringen. Statens totale gjeld pr. 30. juni 2001 var om lag 260 milliarder kroner hvorav vel 7,5 milliarder kroner var utenlandsgjeld. Statens innenlandsgjeld består i hovedsak av statsobligasjoner, statskasseveksler og kontolån fra statsinstitusjoner. Norske statskasseveksler med løpetid opp til ett år og statsobligasjoner med løpetid opp til ti/elleve år kan kjøpes via megler/bank.

En nærmere omtale av statens gjeld finnes på Finansdepartementets internettsider http://www.finans.dep.no/ under "Norsk økonomi" og pekeren "Statsgjelden". En oversikt over den effektive årlige renten staten betaler på de markedsomsatte innenlandslånene finnes på Norges Bank sine internettsider under fanen "Statistikk" og pekeren "Renter".

Se nærmere omtale av statsgjeld på Finansdepartementets Odin-sider

Ekstern lenke:

Norges Bank