Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Studentboliger

Det har blitt satset betydelig på studentboligbygging de senere år. Særlig har Oslo vært prioritert. Situasjonen i Oslo gjør det nødvendig å prioritere Oslo også i årene som kommer, sammen med de store studiestedene i Bergen og Trondheim.

Ved utgangen av 2000 var den gjennomsnittlige dekningsgraden for studentboliger på landsbasis om lag 16 prosent. I 2001 er det gitt tilsagn om statstilskudd til mer enn 900 nye studentboliger, men behovet er fortsatt stort mange steder i landet. Det legges derfor opp til en videre satsing på studentboligbygging neste år, og det foreslås å bevilge 192 millioner kroner til bygging av studentboliger i 2002.