Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Studiefinansiering

Regjeringen Stoltenberg har foreslått å øke stipendandelen fra ca. 30 prosent til nær 40 prosent. Ordinær studiestøtte fra Lånekassen økes da til 80 000 kr. per år fra studieåret 2002/2003. Det betyr ca. 1000 kroner mer per måned for hver student.

Denne økningen skal bedre studentenes muligheter til å studere på heltid og på den måten øke motivasjonen til økt faglig konsentrasjon og bedre studiegjennomføringstid.

Ved studiestart blir hele beløpet utbetalt som lån. Etter hvert som studentene gjennomfører studiene blir deler av lånet omgjort til stipend. Størrelsen på stipendiet er ikke knyttet til normert studietid. Sosiale ordninger om beskytter studenter med særlige behov, for eksempel ved sykdom og fødsel, vil bli som i dagens ordning.

Regjeringen vil forenkle dagens støtte system ved bl.a. å fjerne behovsprøving i forhold til studielån.

Fribeløpet for arbeidsinntekt økes fra dagens grense på 5200 kroner per måned til 100.000,- kroner per år inkludert sommermånedene.

Se nærmere St.prp. nr.1 (2001-2002) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, kap. 2410