Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svalbard - Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

Selskapets kullvirksomhet foregår nå hovedsakelig i Svea, der det er gjennomført undersøkelsesdrift i et nytt gruveområde kalt Svea Nord. Samtidig er det gjennomført avsluttende produksjonsdrift i Svea Vest. I tillegg har selskapet en mindre produksjonsdrift i Gruve 7 ved Longyearbyen, hvor kullene hovedsakelig leveres til det lokale energiverket.

Arbeidene med undersøkelser i Svea Nord-feltet har pågått siden 1999. Hensikten har vært å skaffe til veie sikrere informasjon om kullreserver og geologiske forhold for å kunne vurdere om forekomsten er drivverdig. Undersøkelsesarbeidene er nå avsluttet og selskapet har lagt fram en forretningsplan og en tilrådning. Det er utført en omfattende miljøkonsekvensutredning av prosjekt Svea Nord. Sysselmannen på Svalbard la i august d.å. fram et sluttdokument om konsekvensutredningen der det konkluderes med at utredningsplikten anses oppfylt.

Spørsmålet om drift i Svea Nord vil bli lagt fram for Stortinget i løpet av høsten 2001.