Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svalbard

Longyearbyen lokalstyre opprettes fra 1. januar 2002. Det foreslås en betydelig økning på Svalbardbudsjettet i 2002. Dette skyldes at Longyearbyen lokalstyre fra 1. januar 2002 overtar eierskapet til Svalbard Samfunnsdrift AS. Dette lå tidligere under Nærings- og handelsdepartementet, men er nå lagt til Justisdepartementet. Svalbard Samfunnsdrift AS har ansvaret for de fleste samfunnsoppgavene i Longyearbyen. Selskapet yter offentlige tjenester og forestår utbygging og drift av infrastruktur. Oppgavene til Svalbard Samfunnsdrift har mange fellestrekk med ordinære kommunale tjenester på fastlandet.

Lov om miljøvern på Svalbard (Svalbardmiljøloven) ble vedtatt av Stortinget 5. juni 2001. Loven med tilhørende forskrifter ventes å tre i kraft i løpet av 2002.