Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Taxfree - ferger

Regjeringen Stoltenberg foreslår at flere ferjeselskap skal få proviantere taxfree-varer for salg ombord på ruter mellom Norge og Sverige fra og med linjen Risør - Lysekil til og med linjen Sandefjord - Strømstad. Et forslag om endringer er sendt på høring med høringsfrist 15. november 2001. Det tas sikte på at endringene skal tre i kraft fra 1. juni 2002.

Se tidligere pressemelding og St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 3.1.4