Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll- og avgiftsetaten

Toll- og avgiftsetatens overordnede mål er å sikre korrekt fastsettelse og innbetaling av toll og avgifter, og hindre ulovlig inn- og utførsel av varer. Foreslått bevilgning for 2002 er 866,8 millioner kroner. Dette innebærer at inneværende års aktivitetsnivå kan videreføres.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Finansdepartementet