Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toppskatt

Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten justeres fra 289 000 kroner til 320 000 kroner for klasse 1. Innslagspunktet for klasse 2 holdes uendret på 342 200 kroner. Satsen på 13,5 prosent endres ikke. Innslagspunktet i trinn 2 i toppskatten justeres fra 793 200 kroner til 830 000 kroner. Satsen på 19,5 prosent endres ikke.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kap 2.2.1.