Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Torskeoppdrett

Regjeringen Stoltenberg foreslår i statsbudsjettet en nasjonal, helhetlig satsing på torsk som en ny kommersiell oppdrettsart i Norge. Fiskeriforskning i Tromsø får det forskningsmessige ansvar for å tilrettelegge og etablere et organisert avlsystem for torsk i samarbeid med næringen og relevante institusjoner innen avl og forskning. Prosjekteringen av en ny avlstasjon for torsk i Tromsø starter i 2002. Tilskuddet til Fiskeriforskning økes med 10 millioner kroner for å starte arbeidet med torsk som oppdrettsart. Når satsingen er nærmere konkretisert, blir antall og plassering av feltstasjoner vurdert. Det blir en eller flere slike stasjoner i Finnmark. Norges forskningsråd skal fortsatt ha hovedansvaret for forskning på torsk. det øremerkes minst 10 millioner kroner til slik forskning innenfor Forskningsrådets budsjett. Det er nedsatt et regjeringsutvalg som blant annet skal iverksette og koordinere satsingen på torskeoppdrett.

Se nærmere i Pressemedling Nasjonal satsing på torskeoppdrett