Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trygdeavgift

Det foreslås å heve den nedre grensen for betaling av trygdeavgift av inntekt fra inntekter over 22 200 kroner i 2001 til inntekter over 23 000 kroner i 2002.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kap 2.8.