Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tusenårssteder i alle fylker

I statsbudsjettet for 2002 foreslår regjeringen Stoltenberg tilskudd til tusenårsstedene i Akershus, Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, Østfold, Buskerud, Telemark, Rogaland og Finnmark og til det samiske tusenårsstedet. Fra før har Kulturdepartementet gitt tilskudd til realisering av tiltak ved tusenårsstedene i Aust-Agder, Vestfold og Møre og Romsdal. I investeringsplanen, som Regjeringen presenterer i årets statsbudsjett, er tilskuddsbehovet til tusenårsstedene i Oslo, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms satt opp i perioden 2003-05. Med dette har Regjeringen fulgt opp programmet for etablering av tusenårssted i hvert fylke og et samisk tusenårssted i perioden frem til 2005.