Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Underliggende utgiftsvekst

I nasjonalbudsjettene blir det presentert tall for den underliggende, reelle veksten i statsbudsjettets utgifter. Ved beregning av den underliggende, reelle utgiftsveksten holdes statsbudsjettets utgifter til petroleumsvirksomhet, renter og dagpenger utenfor. For å gjøre utgiftene i to år sammenliknbare justeres det i tillegg for ekstraordinære endringer, samt eventuelle spesielle regnskapsmessige forhold.