Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Bevilgningen til Utsmykkingsfondet for offentlige bygg foreslås økt med 2,6 millioner kroner til 7,0 millioner kroner i 2002. Samtidig beholdes tilsagnsfullmakten på

8,3 millioner kroner som gjør det mulig å gi tilsagn om utsmykking ut over årets bevilgning. Utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg, herunder utsmykking av skoler og offentlige uterom, er prioriterte områder.