Statsbudsjettet 2003

Finansminister Per-Kristian Foss la frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 3. oktober kl. 10.00. Les finanstalen her

Spørsmål og svar

Hvorfor har vi dokumentavgift?

Avgiften skal gi staten inntekter, på samme måte som for eksempel merverdiavgiften. Den har med andre ord ikke som formål å dekke saksbehandling og kostnader ved tinglysning og lignende. Inntekten til staten fra dokumentavgiften er for 2003 anslått til nærmere... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.