Statsbudsjettet 2003

Finansminister Per-Kristian Foss la frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 3. oktober kl. 10.00. Les finanstalen her

Spørsmål og svar

Har Norge høyere skatter og avgifter enn de andre nordiske landene og EU?

Tabellen nedenfor viser skatte- og avgiftsnivået i Norge målt som andel av BNP sammenliknet med gjennomsnittet for henholdsvis Norden, EU og OECD i 1999. Norge har et lavere nivå enn de andre nordiske landene, men noe høyere enn gjennomsnittet for EU og gjennomsnittet... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.