Statsbudsjettet 2003

Finansminister Per-Kristian Foss la frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 3. oktober kl. 10.00. Les finanstalen her

Spørsmål og svar

Hvilke organisasjoner omfattes av ordningen med fradrag for gaver til frivillige organisasjoner og hva betyr det at samordningen med fagforeningskontingent opphører?

Organisasjoner og stiftelser må godkjennes av ligningsmyndighetene for at gaven skal være fradragsberettiget. Det utarbeides en liste over de organisasjonene som er godkjent. Denne listen blir tatt inn i Lignings-ABCen. Du kan kontakte ditt lokale ligningskontor... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.