Statsbudsjettet 2003

Finansminister Per-Kristian Foss la frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 3. oktober kl. 10.00. Les finanstalen her

Spørsmål og svar

Hvorfor blir Petroleumsfondet bare plassert i utlandet?

Det spesielle ved petroleumsinntektene er at de inneholder en meravkastning utover avkastningen i annen næringsvirksomhet. Denne meravkastningen kan gi grunnlag for et varig høyere forbruk i Norge enn det vi ville hatt uten oljevirksomheten. Hvis vi skal ha... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.