Statsbudsjettet 2003

Finansminister Per-Kristian Foss la frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 3. oktober kl. 10.00. Les finanstalen her

Spørsmål og svar

Hvor mye oljepenger bruker vi i 2003?

Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet legges det opp til å bruke 30,7 milliarder kroner av oljeinntektene over statsbudsjettet i 2003, en reell økning på 2 milliarder kroner i forhold til 2002.Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd anslås... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.