Statsbudsjettet 2003

Finansminister Per-Kristian Foss la frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 3. oktober kl. 10.00. Les finanstalen her

Spørsmål og svar

Hvordan påvirker lavere verdi av oljefondet finanspolitikken i 2003?

Ifølge retningslinjene for budsjettpolitikken som ble trukket opp i St.meld. nr 29(2000-2001), skal det strukturelle budsjettunderskuddet (lenke) om lag tilsvare 4 prosent av kapitalen i Petroleumsfondet ved inngangen til budsjettåret. Ved særskilt store endringer... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.