Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

 

 

 

Svalbard

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50770&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

  • I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorstipendiatstillinger er det lagt inn midler til 2 nye doktorstipendiatstillinger ved Universitetsstudia på Svalbard (UNIS).
  • Regjeringen foreslår en bevilgning på 30 millioner kroner til nybygg for Forskingsparken i Longyearbyen.
  • Det foreslås å øke bevilgningen på Svalbardbudsjettet med 2,1 millioner kroner til investeringer i fjernvarmenettet i Longyearbyen. Bevilgningen kommer i tillegg til 5 millioner kroner som ble bevilget til investeringer i fjernvarmenettet i 2002 og som foreslås videreført i 2003. Tiltaket skal bidra til å sikre distribusjon av fjernvarme til innbyggerne i Longyearbyen.

Til toppen