Nyheter

08 May 2003 - Statsbudsjettet 2003

Regjeringen presenterte et stramt budsjett, med en svært lav utgiftsvekst. Budsjettet vil bidra til å dempe presset mot rente og kronekurs. Slik legges forholdene til rette for å bedre situasjonen for konkurranseutsatte arbeidsplasser. Innenfor stramme budsjettrammer har Regjeringen gjort klare, politiske prioriteringer. Skatter og avgifter reduseres, og viktige områder som helse og omsorg, kollektivtransport, og tiltak for de svakeste i samfunnet prioriteres.


23 November 2002 - Budsjettavtale mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har blitt enige om en budsjettavtale for Statsbudsjettet 2003. Les om om avtalen her

03 October 2002 - Statsbudsjettet 2003

Finansminister Per-Kristian Foss la frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 3. oktober kl. 10.00. Les finanstalen her


03 October 2002 - Pressekonferansen om statsbudsjettet

Pressekonferansen er nå over.


Les mer


03 October 2002 - Interessert i CD-ROM med 2003-budsjettet?

Offentlige virksomheter som ønsker CD-ROM med alle budsjettdokumentene i pdf-format får dette ved henvendelse til Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning (IFA). Det sendes ut gratis CD-ROM så langt opplaget rekker. Send e-post til publikasjonsbestilling@ft.dep.no, eller fax 22 24 27 86.Privatpersoner kan henvende seg direkte til Janne Wongraven. Opplaget er imidlertid begrenset.


03 October 2002 - Regjeringens pressekonferanser

Her er oversikt over regjeringens pressekonferanser torsdag 3. oktober.