Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Adopsjonsstøtte

Regjeringen foreslår å heve engangsstøtten som tildeles ved adopsjon av barn fra utlandet fra kr 22 500,- til kr 23 400,-. Tilskuddet er ment å bidra til å motvirke en skjev fordeling av adopsjon knyttet til foreldrenes økonomi på grunn av de høye kostnadene ved adopsjon fra utlandet.

Se også Adopsjonsstøtte i St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet kapittel 852