Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aetat

Regjeringen viderefører arbeidet med å styrke arbeidsmarkedsetaten som en kvalifiseringsetat, og tilfører etaten om lag 220 årsverk. Videre legges det om til mer aktivitets- og resultatbasert finansiering av Aetat.