Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

AltInn

AltInn- prosjektet skal utvikle en internettbasert innrapporteringskanal som gjør det mulig for næringsdrivende og privatpersoner å utføre sine lovpålagte innrapporteringer på en enkel måte. AltInn-prosjektet skal i første omgang dekke innrapportering til skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. Det legges opp til iverksetting tredje kvartal 2003. AltInn- prosjektet er et samarbeid mellom skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene.

Se også St. prp. 1 (2002-2003) Finansdepartementets fagproposisjon