Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Antiterrorberedskap

Regjeringen har fremmet en rekke lovtiltak mot terrorisme som blant annet følger opp Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 og FN-konvensjonen om bekjempelse av hvitvasking av terrorisme. Justisdepartementet vil delta aktivt i internasjonalt arbeid for å utvikle nye rettslige virkemidler for å bekjempe terrorisme. Et utvalg er oppnevnt for å utarbeide nye regler bl.a. om forbrytelser mot statens sikkerhet. Samfunnssikkerhet og beredskap er styrket gjennom ekstraordinære bevilgninger i 2001 og 2002 og den høye aktiviteten opprettholdes neste år. På det organisatoriske plan styrkes Justisdepartementets samordnings- og tilsynsrolle.