Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmiljø, sikkerhet

Her er det foreslått bevilget totalt 565 millioner kroner, en økning på om lag 24 millioner i forhold til saldert budsjett 2002. Regjeringen ønsker fortsatt intensivert innsats for å fremme inkludering og forebygge utstøting fra arbeidslivet. Oljedirektoratet og Arbeidstilsynet vil prioritere dette arbeidet sterkere. Økt satsning på å forebygge muskel- og skjelettlidelser.