Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylmottak

Utlendingsdirektoratet inngår avtaler med private driftsoperatører, kommuner eller organisasjoner om etablering og drift av statlige mottak for asylsøkere og flyktninger.

Bevilgningen til statlige mottak for asylsøkere for flyktninger dekker de kontraktfestede utgiftene til driftsoperatørene. I tillegg dekker bevilgningen ytelser til asylsøkere og flyktninger i tiden de oppholder seg i mottak. Videre dekker bevilgningen blant annet 1. gangs helseundersøkelse, opplæringstiltak for mottaksansatte, utvikling av informasjonsmateriell, halvdagsplass i barnehage for fire- og femåringer og den såkalte vertskommunekompensasjonen, som er ment å dekke vertskommunenes gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med statlige mottak.

Tilbudet til asylsøkere i mottak er differensiert. De med antatt grunnløse asylsøknader og de med endelig avslag som venter på utreise, skal ha et enklere tilbud.