Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere med antatt grunnløse asylsøknader

Mange av asylsøkerne som for tiden kommer til Norge er fra land der menneskerettighetssituasjonen betraktes som tilfredsstillende. Dette gjelder blant andre land i det tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa. Noen av dem er søkerland til EU. Regjeringen har derfor iverksatt en rekke forebyggende tiltak for å begrense tilstrømningen av asylsøkere fra disse landene, og som ofte har antatt grunnløse asylsøknader.

Rask behandling av antatt grunnløse søknader er et av tiltakene som er iverksatt. Saker hvor det i utgangspunktet er antatt at det ikke foreligger behov for beskyttelse eller forhold som tilsier at annen type tillatelse vil bli gitt, skal behandles umiddelbart. Utgangspunktet for denne vurderingen er en differensiering etter opprinnelsesland.

Asylsøkere i denne gruppen får ikke det samme tilbudet i mottak som andre asylsøkere, men derimot et forenklet tilbud som innebærer at de ikke får opplæring i norsk og har få tilbud om aktiviteter.