Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avfall

Regjeringen foreslår at avgiften på forbrenning av avfall legges om til en avgift på utslipp med virkning fra 1. juli 2003. Dagens differensiering av avgiften etter graden av energiutnyttelse i forbrenningsanleggene foreslås erstattet av en tilskuddsordning avhengig av levert energi. Omleggingen innebærer ingen vesentlig endring i nettokostnadene for forbrenningsanleggene. Avgiften for deponier foreslås differensiert ved at anlegg med lav miljøstandard får en økning på om lag 100 kroner pr. tonn avfall.

Forslaget er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.3.