Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Balkan

Den norske prosjektstøtten til Vest-Balkan-regionen har de senere år dreid fra humanitært til mellom- langsiktig arbeid innen institusjonsbygging, næringsutvikling og fredsprosess-relatert bistand. Herunder vektlegging av støtte til tiltak innen institusjonsbygging, demokratiseringsprosjekter og næringsutvikling. Engasjementet innen politi- og justissektoren er også prioritert. Det er videre et nært samarbeid med NORAD om bistanden i Bosnia-Hercegovina og Albania, fortrinnsvis innen infrastrukturtiltak og næringsutvikling. De norske frivillige organisasjonene, i tillegg til norske statsinstitusjoner, FN-systemet og andre multilaterale aktører utgjør hovedkanalene for prosjektbistanden til Vest-Balkan.