Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barne- og ungdomsorganisasjonene

Regjeringen foreslår å styrke støtten både til det lokale og det sentrale arbeidet i barne- og ungdomsorganisasjonene i 2003. Å støtte opp om barn og ungdoms engasjement gjennom frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner står sentralt i barne- og ungdomspolitikken.

Støtten til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt gjennom Frifond-ordningen vil bli betydelig styrket som en konsekvens av Stortingets vedtak om endring i lov om pengespill. Foreløpige prognoser for spilleoverskuddet i 2003 viser at økningen til Barne- og familiedepartementets andel av Frifond-ordningen på 27,9 millioner kroner.

Barne- og familiedepartementet arbeider med en betydelig forenkling av regelverket for støtte til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonenes nasjonale arbeid. Formålet med forenklingen er å frigjøre ressurser i organisasjonen fra administrasjon til organisasjonsarbeid og gi organisasjonene større frihet. Det nye regelverket vil gjelde for tilskuddene i 2003. Siden omleggingen vil medføre endringer i fordelingen av tilskudd mellom organisasjonene, skal det innføres overgangsordninger som sikrer at ingen organisasjon skal gå ned i tilskudd som følge av omleggingen i overgangsperioden.

Barne- og familiedepartementet ser støtten til det lokale og det nasjonale arbeidet i barne- og ungdomsorganisasjonene i sammenheng og foreslår en overføring av 10 millioner kroner fra Frifond for å styrke den nasjonale koordineringen og hjelp til det lokale organisasjonsarbeidet.

Se også pressemelding om barne- og ungdomsorganisasjoner

Se også kap 857 Barne- og ungdomstiltak i St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet