Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Behandlingsforsikringer og behandlingsutgifter betalt av arbeidsgiver

Regjeringen foreslår at behandlingsforsikringer og behandlingsutgifter skal kunne dekkes skattefritt av arbeidsgiver fra og med inntektsåret 2003. På denne måten ønsker Regjeringen å stimulere til at syke og skadede arbeidstakere bringes raskere tilbake i arbeid. Departementet arbeider med den nærmere avgrensningen av ordningen med sikte på forskriftsregulering.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 – lovendringer.