Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bilstønadsordning i folketrygden

Valgfri egen bil:

Regjeringen foreslår å forenkle folketrygdens bilstønadsordning. I dag er trygdeetaten med på å velge bil til den som har krav på stønad. Nytt fra 1. juli 2003 blir at personer som kan bruke vanlig bil, får pengetilskudd til bil og selv kjøper og eier bilen. De som trenger spesialbil vil få ”trygdebil” som i dag.

Utvidet brukstid med dispensasjonsadgang:

I dag får man stønad til bil på nytt etter 10 år. Departementet foreslår at brukstiden som hovedregel økes til 11 år, men samtidig innføres en dispensasjonsadgang, slik at den som bruker bilen i arbeid og kjører mye kan få stønad igjen etter en kortere tid. Endringen trer i kraft 1. januar 2003.