Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistandsrammen

Det foreslås bevilget 14 392 millioner kroner til offisiell utviklingsbistand i 2003, en økning på 856 millioner kroner (6 prosent) fra 2002. Denne økningen skjer selv om nivået på BNI er betydelig oppjustert. Bistanden er beregnet å utgjøre 0,93 prosent av anslaget for Norges bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2003, en opptrapping fra 0,92 prosent i 2002. Regjeringen har som mål å trappe opp bistanden til 1 prosent av BNI innen 2005.