Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boligskatt

Som et ledd i å fjerne fordelsbeskatningen av beregnet inntekt fra egen bolig, foreslår Regjeringen å redusere ligningsverdiene på bolig- og fritidseiendom med 5 prosent i 2003. Dette innebærer at vel 15 000 færre boligeiere vil få beregnet skatt på inntekt av egen bolig i 2003. En skattyter med ligningstakst på eksempelvis 300 000 kroner på egen bolig, vil få redusert inntektskatten med 105 kroner. I tillegg vil formuesskatten i dette eksempelet reduseres med inntil 165 kroner avhengig av størrelsen på samlet nettoformue. Forslaget reduserer inntektsskatten fra bolig- og fritidseiendom med i størrelsesorden 170 millioner kroner. Formuesskatten på bolig- og fritidseiendom reduseres i tillegg med anslagsvis 100 millioner kroner. Samlet sett anslås forslaget å gi en skattelette på om lag 270 millioner kroner på årsbasis.