Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bompenger

I forslaget til budsjett for 2003 er det lagt til grunn at bompengeselskapene neste år vil stille til rådighet om lag 2 025 millioner kroner til riksveginvesteringer, som kommer som tillegg til de foreslåtte riksvegbevilgningene over statsbudsjettet. Det blir regnet med at 540 millioner kroner av bompengemidlene skal gå til særskilte investeringstiltak for kollektivtrafikken.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet