Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bredbånd

Det offentlige skal legge til rette for virksom konkurranse og bidra til etterspørsel etter bredbånd.

Den statlige bredbåndsatsingen kanaliseres gjennom HØYKOM-programmet som er forlenget for 3-års perioden 2002-2004. Se: http://www.hoykom.net

I 2003 foreslår Regjeringen å bevilge 51,5 millioner kroner til HØYKOM. Ordningen skal understøtte eNorge-planens mål om utbygging av bredbåndsnett til grunnskoler, videregående skoler, folkebibliotek, sykehus og kommuneadministrasjoner.

Se også eNorge:http://www.dep.no/nhd/norsk/enorge