Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Byer og tettsteder

Regjeringen vil følge opp stortingsmeldingen om bedre miljø i byer og tettsteder gjennom et nært samarbeid mellom sektordepartement, kommuner, næringsliv og frivillig sektor. Aktuelle tiltak er å videreutvikle programmet attraktive og miljøvennlige tettsteder, gjennomføre pilotprosjekt bl.a.etablering av såkalte miljøsoner i miljøbelastede områder i storbyene, omforming av gamle byområder, drift og vedlikehold av sentrumsområder eller samarbeid med næringslivet om miljøvennlige arbeids- og tjenestereiser. Videre vil det arbeides med å etablere et senter for kompetanse- og kunnskapsformidling om byutvikling, samt utforme rapporteringssystem for utviklingen av miljøtilstanden i byer og tettsteder.