Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bygdø Kongsgård

Parkanlegget rundt Bygdø Kongsgård skal i samsvar med vurderinger fra Riksantikvaren sette i stand. Dronning Mauds hage danner grunnlaget for dette arbeidet. I 2003 vil arbeidene blant annet omfatte rehabilitering av vegetasjon og treplanting, istandsetting av blomsterbed og indre hage. Parkanlegget på Bygdø skal etter planen stå ferdig i 2005.