Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Byggsøk

Byggsøk skal legge til rette for elektronisk behandling av plan- og byggesaker. Dette skal åpne for raskere og mer forutsigbar behandling av byggesaker, økt effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen og muligheter for bedre innsyn for brukerne i prosessene. Siden januar i år har prosjektet hatt liggende ute en testversjon på internett som gjør det mulig for de første testkommunene å bruke internett til å ta imot byggesøknader. Prosjektet går over tre år og ferdigstilles i 2003. Statens bygningstekniske etat gis ansvar for drift, ajourhold og videreutvikling av Byggsøk etter utløp av prosjektperioden.

Se : Byggsøk, www.byggesak.comog Statens bygningstekniske etat.