Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dåpsopplæring

Regjeringen vil styrke dåpsopplæringen i Den norske kirke, og går inn for å øke bevilgningene til dette formålet med 5 millioner kroner i 2003, blant annet til nye kateketstillinger. En stortingsmelding om dåpsopplæringen i kirken vil bli lagt fram om kort tid.