Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Demokrati og menneskerettigheter

Sem-erklæringen fastslår at utenrikspolitikken har som overordnet mål å sikre sentrale verdier som frihet og rettferdighet, demokrati og menneskerettigheter. Tiltak i forbindelse med blant annet oppfølgingen av Handlingsplanen for menneskerettigheter - internasjonalt og nasjonalt- er gitt høy prioritet også i Statsbudsjettet for 2003.

Bevilgningen til demokratistøtte via politiske partier videreføres til 2003, og det foreslås en bevilgning på 5 millioner kroner til dette formål. Det er nå utarbeidet klarere retningslinjer for bruken av bevilgningen.