Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Den norske kirke

Budsjettforslaget for Den norske kirke i 2003 er på 1 023,8 millioner kroner. Dette er en økning på 14,2 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2002. Økningen har i det vesentlige bakgrunn i årsvirkningen i 2003 av lønnsoppgjøret for presteskapet i 2002, og endret ansvarsfordeling mellom stat og kommune vedrørende prestenes reiseutgifter.

Se også Presteskapet