Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distriktskommisjonen

Regjeringen vil nedsette en politisk sammensatt distriktskommisjon tidlig i 2003. Kommisjonen skal foreta en gjennomgang av helheten i dagens politikk, det vil si av statlig politikk som har stor betydning for bosetting og regional utvikling. Kommisjonen vil bli bedt om å legge fram resultatene av arbeidet høsten 2004 i form av en offentlig utredning (NOU).